За компанията

Нера ООД е българска компания основана през 2000г , като първоначалното наименование на компанията е Нера Консулт ООД.

През 2012 год. с решение на управителният съвет е променено наименованието на сегашното.

Дружеството основоно се занимава със строителство и управление на недвижими имоти в София и курортните области.

Компанията е с много издедени сгради, отлично реноме изпълнявайки обектите си качествено и в срок. Позната е добре както на Българският пазар ,така също в Великобритания и Русия.